TEORETYCZNO-EFEMERYCZNY ARTEFAKT PT. "PRZESTRZEŃ ODDANA"
16 GRUDZIEŃ 2005 W DAWNEJ SIEDZIBIE PGS W SOPOCIE

projekt podejmuje ideę stworzenia "ostatniej mandali"
opustoszałej przestrzeni i wydania jej na wiatr ...
przestrzeni szczególnej ...
oddanej sztuce od lat 40. XX wieku do ...
16 grudnia 2005. projekt tworzą historycy sztuki,
architekci, performerzy, muzycy, plastycy ...

Leszek Golec - dokumentacja fotograficzna działań z 1990 r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi (technika: fotografia srebrowa)
koncert Jack the Ripper prezents: CHLUPOT MÓZGU - MUSIC LIVE PERFORMANACE & Krzysztof Leon DziemaszkiewiczJacek Staniszewskiautorzy wystąpień na fotografiach (od lewej) :
Hubert Bilewicz " Perseweracja ... "
Jacek Friedrich " Jak tracimy miejsca "
Monika Zawadzka " Fotografia "
Jacek Dominiczak " Mówisz do zobaczenia "
na fotografiach od lewej :
Czesława Podrucka - Wicedyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
dalej autorzy wystąpień i przyjaciele: Małgorzata Cackowska, Katarzyna Moro, Monika Zawadzka
Hubert Bilewicz, Jacek Friedrich, Roman Pniewski


Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz " Królestwo Szambali " performance


Andrzej Prokopiuk bez tytułu, 2000


Andrzej Prokopiuk "Potęgowanie symetryczne"Miłosz Thiede " Pogłosy " 2005
Joanna Gugała " Przestrzenie dowyobrażone "
Emilia GrubbaDorota Grubba "... w echach snują się cienie ..." - rzeżba;
performance Dorota Grubba, Jarosław RomaniukDorota Grubba "... w echach snują się cienie ..." - film przy udziale Jurka Mystka

Jarosław Romaniuk
Dorota Grubba & Jarosław Romaniuk
performanceJerzy Mystek - filmy wideo

spontaniczne działanie gości w " Rotundzie" - "mandala" studentów I-go roku Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku

* * *

koncepcja zdarzenia: Dorota Grubba; pomoc ideowo-organizacyjna i inna: Jacek Staniszewski
projekt zaproszeń i plakatów: Jacek Staniszewski
wsparcie: Hubert Bilewicz, Jacek Dominiczak [ Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ], Muzeum Sztuki w Łodzi,
Czesława Podrucka - Wicedyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Uczestnicy projektu,
Jarosław Romaniuk [ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ], Pracownicy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie,
Maria Zgirska i Przyjaciele...

przychylność medialna:
- Aleksandra Kozłowska [ Gazeta Wyborcza w Gdańsku ]
- Małgorzata Żerwe [ Radio Gdańsk ]
- Tadeusz Skutnik [ Dziennik Bałtycki ]
- "po godzinach" i AR+DI [ Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ]

Autorzy wystąpień:
Monika Zawadzka " Fotografia "
Jacek Dominiczak " Mówisz do zobaczenia "
Jacek Friedrich " Jak tracimy miejsca "
Hubert Bilewicz " Perseweracja ... "
Dorota Grubba "Metafory'62 Ryszarda Stanislawskiego i in."

kurator, koordynacja: Dorota Grubba [ Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ]
współpraca z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie

 

linki

www.pgs.pl - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
www.asp.gda.pl - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.muzeumsztuki.lodz.pl - Muzeum Sztuki w Łodzi
www.sopot.pl - miasto Sopot
www.trojmiasto.pl - trójmiasto
www.radio.gdansk.pl - Radio Gdańsk
www.umk.pl - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.rzezba-oronsko.pl - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
www.horno.republika.pl - Stanisław Horno-Popławski


webmastering-design: Miłosz Thiede
układ graficzny strony: Dorota Grubba & Miłosz Thiede © 2005-2006